Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…Test - PL A 1. Přetažení PK je:
když pilot PK přebrzdí
častá chyba při startu, pilota PK předběhne
razatní sešlápnutí speed systému2. Je možné z rychlostní poláry odečíst rychlost nejlepšího klouzání při protivětru?
jen pro vítr do zad
ano
ne3. V klouzavém ustáleném letu je rovnováha mezi:
tíhovou silou, vztlakem a rychlostí
tíhou letadla a vztlakem
tíhou letadla a výslednou aerodynamiclou silou,4. V ustáleném klouzavém letu je v rovnováze:
tah s tíhou, odpor se vztlakem
vztlak s odporem
tíhová síla se vztlakem a odporem5. Klouzavost křídla při zvýšení váhy pilota:
se zvýší
se sníží
zůstane stejná6. Vyberte správné tvrzení týkající se polohy postiženého se závažným úrazem v bezvědomí:
Pokud postižený ve stávající poloze spolehlivě dýchá, ponecháme ho v této poloze
S postiženým v bezvědomí zásadně nehýbeme, abychom eliminovali riziko dalšího poškození páteře a míchy
Postižený v bezvědomí následkem úrazu by měl být vždy uložen do polohy na zádech se zakloněnou hlavou7. Klouzavost vůči zemi se:
změní, fouká-li vítr
fouká-li vítr nezmění, protože efektivní nosná plocha zůstává stejná
změní při změně hmotnosti8. Rychlost letu PK a MPK se při zvýšení váhy pilota:
zvýší
je stejná
sníží9. Při stabilním teplotním zvrstvení a silném větru, který s výškou dále sílí, vzniká za terénní překážkou proudění:
turbulentní
vírové
vlnové10. Který z následujících druhů oblačnosti se může rozprostírat ve více vrstvách? (podle dělení oblačnosti vzhledem k výšce, kde se vyskytuje)
Cirrus
Altocumulus
Nimbostratus11. Změna skupenství voda – vodní pára se nazývá:
vypařování
kondenzace
sublimace12. Srážky vypadávající z oblačných soustav výrazných teplých front jsou převážně:
srážky trvalé
srážky občasné
přeháňky13. Co převážně obsahují vysoká oblaka (čím je tvořena oblačnost klasifikovaná jako vysoká)?
Ledové krystalky
Kroupy
Podchlazené vodní kapky14. Kdy je ve střední Evropě největší pravděpodobnost výskytu bouřek z tepla?
Poledne, odpoledne
Okolo půlnoci
Pozdě ráno15. Nízkou oblačnost může tvořit:
St – stratus
Ac – altocumulus
Ci – cirrus16. Při vlétnutí do klesavého proudu
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku17. Co znamená populární termín "negativní zatáčka"
asymetrické (jednostranné) přetažení PK
symetrické přetažení
spirála18. Při asymetrickém zaklopení 1/2 náběžné hrany PK je potřeba
vykloněním v sedačce na nezaklopenou stranu a přibržděním této strany udržet kluzák v přímém letu
vykloněním v sedačce na zaklopenou stranu a přibržděním nezaklopené strany udržet kluzák v přímém letu
vyčkat a nezasahovat do řízení19. Mezi tzv. únikové manévry patří
spirála, zaklopení stabilizátorů (uši) a b-stall
spirála, negativní zatáčka a b-stall
spirála, full-stall a b-stall20. "B" stall provedu
postupným stažením popruhů druhé řady
postupným stažením předních popruhů
postupným stažením zadních popruhů21. Předstartovní kontrola je
tříbodová
pětibodová
sedmibodová22. Letadlo letící kursem 265 za větru 085 bude:
mít vítr zprava zezadu
mít vítr proti směru letu
mít vítr v zádech23. Která z dále uvedených podmínek je nejdůležitější pro srovnávací navigaci?
navigační příprava před letem, mapa, viditelnost země
dobrá mapa a orientační schopnosti pilota
zkušenost pilota a jeho odhad24. Zeměpisný sever a jih:
nemění polohu
mění se v závislosti na roční době
působí na něj magnetismus země25. Zeměkoule je:
ideální koule
rotační elipsoid na pólech zploštělý
síť souřadnicových čar26. Kurz měříme od severu ve stupních:
ve směru otáčení hodinových ručiček
proti směru otáčení hodinových ručiček
na východ po směru, na západ proti směru hodinových ručiček27. Rozdíl mezi UTC a letním středoevropským (SELČ) časem je:
2 hodiny
není žádný
1 hodina28. Při sešlápnutí speed systému
má PK tendenci frontálně nebo asymetricky se zaklapnout
PK zrychlí a v důsledku zvýšení rychlosti obtékání je stabilnější
PK zvýší rychlost letu a je náchylnější k frontstalu nebo jednostranému zaklopení29. Nevyšel vám rozpočet na přistání a musíte jej zkrátit. Jste ve výšce 30 m nad zemí
létáním osmiček (esíček) tj.mírným kličkováním utrácíte výšku, abyste doklouzali přesně na přistání
sklopením konců křídel za pomoci potřebného počtu šňůr zmenšíte nosnou plochu a tak dokloužete pod příznivým úhlem až na zem
ve výšce do 30 m nad zemí je řešením udělat zatáčku o 360°30. Při silném větru pilot zaletěl do místa, odkud se proti větru neprosazuje:
zůstane natočený proti větru ve směru, kam chce letět a vyklesá na zem do terénu
sešlápne speed a k tomu přidá "velké uši"
otočí se po větru nebo alespoň co nejvíce bokem na vítr, jak terén dovolí a z místa odlétne31. Záložní padák (ZP) použijeme tak, že
vytáhneme ZP za rukojeť ze sedačky a potom ho celý i s rukojetí odhodíme do volného prostoru
zatáhnutím za rukojeť zajistíme vyhození ZP, rukojeť můžeme potom též zahodit
tahem za rukojeť uvolníme zajišťovací jehly a tím to cuknutím aktivujeme systém, který zajistí otevření ZP32. Při nasátí oblačností s velkým vertikálním vývojem je nejlepší:
řídit vrchlík v přímém směru a letět, kde je nejsvětlejší část oblaku
nasadit co nejúčinnější únikový manévr a snažit se být nasměrován proti větru
točit dál, protočit oblak co nejvýše a tak se dostat až nad něj33. Při pozemním nácviku v silnějším větru vrchlík pilota nečekaně nadzvedne nad zem. Správný postup je:
uvolnit řízení a počkat, až dosedne zpět na zem
stáhnout a uvolnit řídící šňůry, tzv. "pumpovat" a tím dosednout na zem
prudce stáhnout řídící šňůry34. Sportovní létající zařízení může řídit
pilot, který je držitelem platného pilotního průkazu s příslušnou kvalifikací, nebo pilotní žák za podmínek stanovených výcvikovou osnovou
pilot, který je držitelem platného pilotního průkazu s příslušnou kvalifikací, nebo osoba oprávněná provozovatelem SLZ za přítomnosti pilota, pilotní žák za podmínek stanovených výcvikovou osnovou
pilot, který je držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti, nebo pilotní žák za podmínek stanovených výcvikovou osnovou35. Odpovědnost pilota (velitele) letadla:
velitel letadla nemá právo s konečnou platností rozhodnout o provedení letu
velitel letadla odpovídá za provedení letu podle pravidel létání, ať letadlo sám řídí či nikoliv, vyjma případů, když si okolnosti vynutí odchylku od těchto pravidel v zájmu bezpečnosti
velitel letadla neodpovídá za provedení letu v případě, když obdržel povolení ke vzletu od služeb řízení letového provozu36. Údaj v metrech přepočítáte na údaj ve stopách přibližně (foot, zkr.ft)
(m x 3) + 10%
(m : 10) x 3
(m x 3) : 1037. Informace o poloze CTR, TMA, LKR, LKP je možno získat
v AIP ČR nebo platné letecké mapě
v oficiální navigační mapě ÚCL
v mapě ADAC38. Na PK se smí létat
od západu do východu slunce
pouze ve dne, tj. v době mezi začátkem občanského svítání a koncem občanského soumraku nebo v jiném podobném časovém úseku, který může určit příslušný úřad
za podmínek VFR ve dne, přičemž se za den považuje doba od západu do východu slunce.39. Co znamená zkratka CTR?
koncová řízená oblast
prostor, kde není možné provádět lety VFR
řízený okrsek letiště40. Zkratka AGL u výškového údaje v letecké mapě znamená:
výšku vztaženou k oblastnímu tlaku
výšku nad úrovní země
výšku na úrovni moře41. PK nejvíce poškozuje
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě
slunce a nevhodné zabalení
UV záření, vlhké skladování a oděr42. Volné konce jsou
vinglety
popruhy PK
nenáročná přistání43. Telefonní číslo na záchrannou službu je v ČR:
150
155
15844. Zaškrcení se provádí:
kdekoliv mezi ránou a srdcem
vždy cca 10 – 15 cm nad ránou
výhradně v paži nebo ve stehně, mezi ranou a srdcem45. Přilbu postiženému:
zásadně nesnímáme
snímáme tahem v dlouhé ose těla za stálé fixace hlavy a krku
snímáme šetrným kroutivým pohybem ze strany na stranu46. Signalizace, kterou osoby na zemi potvrzují potřebu přistání posádce záchranného vrtulníku, se provádí:
rukama mírně rozpaženýma do tvaru písmene A
máváním jakýmkoliv předmětem světlé barvy
rukama vztyčenýma nad hlavou do tvaru písmene Y47. Resuscitace může být (mimo jiné) ukončena, pokud:
pokud je spolehlivě zjištěno, že postižený je starší 70 let
dojde k obnově vědomí – pacient začne reagovat
po dvaceti minutách provádění bez jakéhokoliv zřejmého efektu48. Pokud použijeme škrtidlo, ale rána stále krvácí:
musíme škrtidlo víc utáhnout
přiložíme přes škrtidlo tlakový obvaz
škrtidlo povolíme a zvedneme postiženou končetinu nahoru49. Cizí těleso (např. kamínky, střep apod.) z rány:
zásadně nevyjímáme - ponecháme nečistoty v ráně, kterou obvážeme a obvaz necháme nasáknout dostupnou dezinfekcí
vyjmeme za každou cenu, tj. i za cenu poškození okolní tkáně, a ránu následně důkladně propláchneme desinfekcí.
vyjmeme, pokud je to možné bez nepřiměřeného násilí (např. výplachem rány vodou, mírným tahem apod.)50. Schématem „A-B-C“ se má v rámci prvotního vyšetření na mysli:
zjištění anamnézy (A), bolestivosti (B) a cílené vyšetření postižené oblasti (C)
ověření průchodnosti dýchacích cest (A), ověření stavu dýchání (B) a ověření známek funkčního krevního oběhu (C)
provedení záklonu hlavy (A), zahájení umělého dýchání (B) a zahájení kompresí hrudníku (C)