Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…Test - PL A 1. Celkový aerodynamický odpor se skládá z odporu:
škodlivého a podpůrného
tvarového, třecího, indukovaného a interferenčního
škodlivého, tvarového, interferenčního a valivého2. K pádu letadla dochází když:
je letová hmotnost letadla větší, než je max. povolená
pilot vykrouží příliš ostrou zatáčku
se letadlo dostane za kritický úhel náběhu3. Rychlost letu PK a MPK se při zvýšení váhy pilota:
je stejná
sníží
zvýší4. Vyberte správné tvrzení týkající se polohy postiženého se závažným úrazem v bezvědomí:
S postiženým v bezvědomí zásadně nehýbeme, abychom eliminovali riziko dalšího poškození páteře a míchy
Pokud postižený ve stávající poloze spolehlivě dýchá, ponecháme ho v této poloze
Postižený v bezvědomí následkem úrazu by měl být vždy uložen do polohy na zádech se zakloněnou hlavou5. Za normálního ustáleného letu je:
na horní i spodní straně křídla přetlak
na horní straně křídla podtlak a na spodní přetlak
na horní i spodní straně křídla podtlak6. Spirála je letový režim, při kterém:
dochází k odtržení proudění na straně křídla vně zatáčky
nedochází k odtržení proudění
dochází k odtržení proudění na straně křídla uvnitř zatáčky7. Tětiva profilu je:
přímka spojující střed náběžné hrany profilu s odtokovou hranou profilu
přímka rozdělující profil v polovině jeho tloušťky na dvě stejně velké části
čára spojující středy kružnic vepsaných do profilu8. Které složky tvoří výslednou aerodynamickou sílu?
vztlak a tíha
vztlak a odpor
součinitel vztlaku a tíhy9. Základní příčinou vzniku mechanické turbulence je:
vítr a uspořádání terénu
zvrstvení vzduchu
vlhkost a teplota vzduchu10. Mezi oblačnost kupovitou patří:
St - stratus
As - altostratus
Cu - cumulus11. Při stabilním teplotním zvrstvení a silném větru, který s výškou dále sílí, vzniká za terénní překážkou proudění:
turbulentní
vlnové
vírové12. Která z druhů uvedených mlh se nejčastěji likviduje zesílením rychlosti přízemního větru:
radiační
frontální
advekční13. Na severní polokouli výška troposféry v závislosti na zeměpisné šířce:
zůstává stejná po celý rok
klesá od jihu k severu
stoupá od jihu k severu14. Bouřky z tepla se tvoří:
kdykoli
nejčastěji během noci
nejčastěji odpoledne a večer, v hodinách nejvyšších přízemních teplot15. Coriolisova síla, která působí i na vítr je:
setrvačná síla, způsobující uchylování směru pohybu těles, tedy i proudu vzduchu
síla tření
odstředivá síla16. Směr větru před přistáním v neznámém místě, kde není větrný rukáv, nejsnáze poznáme podle
vlnění trávy, pohybu dýmu, ohýbání stromů, poletování chmýří
kroužení dravců, směru pohybu stínů na zemi, vln na vodních plochách
polohy rozložených PK, které zde přistály před námi17. Mezi tzv. únikové manévry patří
spirála, negativní zatáčka a b-stall
spirála, zaklopení stabilizátorů (uši) a b-stall
spirála, full-stall a b-stall18. Směr vzletu a výběr startoviště podřizujeme
větru na startovišti s ohledem na to, jaký vítr fouká nad hřebenem
větru, který udává nejbližší meteorologická stanice
větru, který fouká dole v údolí na přistávací ploše19. Do předstartovní kontroly patří
kontrola postroje, šňůr, vrchlíku, počasí, prostoru
kontrola PK ,upnutí, počasí, prostoru ve směru letu a místa přistání
kontrola opotřebení PK a postroje,všech švů, kontrola karabin, přilby a přístrojů20. Svahování praktikujeme tak, že
létáme přímo nad hřebenem a otáčet se lze podle situace proti i po větru
létáme souběžně se svahem, těsně nad jeho závětrnou stranou a otáčíme se zásadně proti větru, tj. ke kopci
létáme souběžně se svahem na jeho návětrné straně a v místě obratu se otáčíme směrem od svahu o 180°21. Předstartovní kontrola je
tříbodová
pětibodová
sedmibodová22. Při provádění srovnávací orientace je vždy spolehlivější:
vyhledat a určit několik orientačních bodů
pozorně prohlížet terén pod letadlem
soustředit pozornost na jeden orientační bod23. Doba východu a západu slunce se mění:
intensitou slunečního záření
s roční dobou
působením magnetického pole zeměkoule24. Rozdíl mezi UTC a středoevropským (SEČ) časem je:
není žádný
1 hodina
2 hodiny25. Dříve než v Praze vychází slunce:
v Paříži
v Londýně
v Moskvě26. Horizontální rychlost se udává:
v km/hod, v MPH, v uzlech (kts)
ve stopách
v uzlech27. Při srovnávání mapy s terénem je nejdůležitější:
přesné hodinky
pozorně prohlížet terén před letadlem, vedle letadla a důsledně porovnávat mapu s terénem
přesný kompas28. Pokud je k dispozici, má pilot mobilní telefon při letu:
v úložné zadní kapse sedačky
na snadno dostupném místě z pozice za letu
za letu se netelefonuje, takže je jedno, kam ho dáte29. Při přefouknutí přes kopec je nejbezpečnější
letět po větru přes rotor co nejdál na místo kde můžu alespoň nějak v pořádku přistát
použiji záložní padák, závětrná turbulence jej ovlivňuje daleko méně
zvětším maximálně plošné zatížení tak že udělám velké uši a proletím turbulence30. Při silném větru pilot zaletěl do místa, odkud se proti větru neprosazuje:
otočí se po větru nebo alespoň co nejvíce bokem na vítr, jak terén dovolí a z místa odlétne
zůstane natočený proti větru ve směru, kam chce letět a vyklesá na zem do terénu
sešlápne speed a k tomu přidá "velké uši"31. Při přetažení PK
použijeme záložní padák, pokud nemáme dostatečnou výšku držíme pevně řízení
použijeme záložní padák, pokud nemáme dostatečnou výšku vypustíme rychle řízení
plynule vypustíme řízení32. Záložní padák (ZP) použijeme tak, že
tahem za rukojeť uvolníme zajišťovací jehly a tím to cuknutím aktivujeme systém, který zajistí otevření ZP
vytáhneme ZP za rukojeť ze sedačky a potom ho celý i s rukojetí odhodíme do volného prostoru
zatáhnutím za rukojeť zajistíme vyhození ZP, rukojeť můžeme potom též zahodit33. Při přetržení řídící šňůry za letu je správný postup
pokud je dostatečná výška, použít záložní padák, jinak jinou vhodnou šňůru a druhou řidičku.
řízení pomocí naklánění a šetrného stahováním zadních popruhů
zatáčením o 90*, 180*, a 360* jen na jednu stranu34. Kdo je oprávněn kontrolovat pilotní průkaz nebo doklad žáka
inspektor provozu LAA ČR, příslušník Policie ČR, inspektor ÚCL, osoba pověřená provozovatelem letiště nebo majitelem pozemku
inspektor provozu LAA ČR, osoba pověřená MD ČR, příslušník Policie ČR, nebo pracovník městského úřadu obce, na jehož pozemcích je letiště, nebo plocha SLZ
inspektor provozu a techniky LAA ČR, osoba pověřená MD ČR nebo ÚCL, příslušník Policie ČR35. Jaký je minimální věk pro zahájení teoretického a praktického výcviku uživatele PK
od 15 let pouze se souhlasem jeho zákonných zástupců
od 16 let pouze se souhlasem jeho zákonných zástupců
od 14 let pouze se souhlasem jeho zákonných zástupců36. Doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti je pro piloty
24 měsíců u osob od 35 do 60 let
12 měsíců u osob nad 60 let
36 měsíců u osob od 30 do 60 let37. Do zakázaného prostoru (LK P) pilot:
může vletět v rámci prostoru třídy G a E avšak nejvýše rychlostí 460 km/hod IAS
může vletět, nesmí jej však opustit
nesmí vletět pokud příslušný úřad nevydá zvláštní povolení38. Kdo může provádět výcvik na PK
pilot B, instruktor PK
instruktor PK, instruktor PK ve výcviku
pilot C, instruktor PK a instruktor PK ve výcviku39. Definice dohlednosti zní:
dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu daná meteorologickými podmínkami a vyjádřená v jednotkách délkové míry
schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci z kabiny letadla za letu
schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci určená atmosférickými podmínkami a vyjádřená jednotkami vzdálenosti40. Pilot musí mít za letu u sebe vždy
průkaz totožnosti, pilotní průkaz nebo doklad žáka, osvědčení letové způsobilosti, doklad o pojištění za škody způsobené provozem SLZ, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
průkaz totožnosti, pilotní průkaz nebo doklad žáka, technický průkaz SLZ, doklad o pojištění za škody způsobené provozem SLZ
pilotní průkaz nebo doklad žáka, osvědčení letové způsobilosti, doklad o pojištění za škody způsobené provozem SLZ, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti41. PK nejvíce poškozuje
slunce a nevhodné zabalení
UV záření, vlhké skladování a oděr
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě42. Volné konce jsou
vinglety
popruhy PK
nenáročná přistání43. Pokud je nutné pilota PG po pádu v těžko přístupném terénu improvizovaně transportovat, jako optimální transportní prostředek poslouží:
Vrchlík složený do obdélníku vhodné velikosti
PG sedačka
Vhodné, rovné větve svázané do podoby nosítek44. Při improvizovaném transportu postiženého v bezvědomí:
musíme zvláště dbát na šetrnost a stabilizaci hlavy při transportu
musí být transport co nejrychlejší
nezáleží na šetrnosti, protože postižený v bezvědomí necítí bolest45. Vyberte správné tvrzení týkající se ztrát tepla při úrazu:
Zabránění ztrátám tepla je důležité především proto, že případné podchlazení je pro postiženého nepříjemné až stresující. Nejde však o prioritu první pomoci.
Mírné podchlazení je z hlediska první pomoci výhodné, protože brzdí metabolické pochody a tím zpomaluje nástup šoku. Závažné a déle trvající podchlazení je škodlivé, zabránění ztrátám tepla má proto význam hlavně při úrazech v zimě a ve špatně přístupném terénu.
Udržení tělesné teploty je jeden z energeticky nejnáročnějších životních pochodů. Boj proti ztrátám tepla proto patří - zvlášť u těžkých úrazů - k život zachraňujícím úkonům s vysokou prioritou.46. Při improvizovaném transportu postiženého:
není důležitá konkrétní poloha, ale to, aby byl pacient fixovaný a poloha se prudce neměnila
by měla být hlava umístěná co nejvíce volně, aby byla možná její pohyblivost v závislosti a nerovnostech
by měly být končetiny natažené ve směru dlouhé osy těla47. Vyberte správné tvrzení, týkající se improvizovaného transportu:
Pokud to není nutné, pacienta netransportujeme a vyčkáme příchodu odborné pomoci.
Při improvizovaném transportu je nejdůležitější, aby postižený byl během celého transportu v poloze mírně hlavou dolů.
U improvizovaného transportu záleží především na rychlosti, šetrnost není prioritou.48. Uvolnění dýchacích cest se u pacienta v bezvědomí provádí především pomocí:
předklonu hlavy
stabilizované polohy
záklonu hlavy49. Cizí těleso (např. kamínky, střep apod.) z rány:
zásadně nevyjímáme - ponecháme nečistoty v ráně, kterou obvážeme a obvaz necháme nasáknout dostupnou dezinfekcí
vyjmeme, pokud je to možné bez nepřiměřeného násilí (např. výplachem rány vodou, mírným tahem apod.)
vyjmeme za každou cenu, tj. i za cenu poškození okolní tkáně, a ránu následně důkladně propláchneme desinfekcí.50. Zaškrcení se provádí:
výhradně v paži nebo ve stehně, mezi ranou a srdcem
vždy cca 10 – 15 cm nad ránou
kdekoliv mezi ránou a srdcem