Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…Test - PL A 1. Přetažení PK je:
častá chyba při startu, pilota PK předběhne
když pilot PK přebrzdí
razatní sešlápnutí speed systému2. Při minimální rychlosti:
PK a MPK uletí největší vzdálenost
PK a MPK poletí nejdelší dobu
je PK a MPK blízko přetažení3. Při zatáčení PK se úhel náběhu na straně uvnitř zatáčky:
mění, protože se křídlo zároveň nakloní
mění, protože se změní poloha odtokové hrany
nemění4. Hlavní příčinou odtržení proudu je vždy:
počátek přechodu laminárního proudění na povrchu PK v turbulentní
překročení kritického úhlu náběhu
snížení rychlosti letu pod hodnotu minimální dopředné rychlosti vůči zemi v ustáleném přímočarém letu5. Klouzavost vůči zemi se:
změní při změně hmotnosti
fouká-li vítr nezmění, protože efektivní nosná plocha zůstává stejná
změní, fouká-li vítr6. Celková hmotnost PK a pilota s veškerým vybavením je 100 kg, plocha PK je 25 m2 . Plošné zatížení PK je:
0.4 kg/m2
0.25 kg/m2
4 kg/m27. Odtržením proudnic rozumíme:
proudnice opustí profil, po tom co opíšou jeho tvar
proud vzduchu přestane sledovat tvar profilu
skokový přechod od turbulentního proudění nad horní plochou křídla k absolutní laminaritě8. Vztlak na profilu křídla:
vzniká v důsledku rozdílné rychlosti proudu nad a pod profilem
vzniká v důsledku úhlu náběhu a změny teploty vzduchu nad a pod křídlem
vzniká působením Coriolisovy síly a vyrovnáváním tlaku nad a pod profilem9. Bouřky z tepla se tvoří:
kdykoli
nejčastěji během noci
nejčastěji odpoledne a večer, v hodinách nejvyšších přízemních teplot10. Kdy je ve střední Evropě největší pravděpodobnost výskytu bouřek z tepla?
Okolo půlnoci
Poledne, odpoledne
Pozdě ráno11. V našich zeměpisných šířkách zasahuje vertikálně vyvinutá oblačnost typu Cb do výšky:
4 km
1 km
až 15 km, ojediněle i více12. Mezi oblačnost kupovitou patří:
As - altostratus
Cu - cumulus
St - stratus13. Který druh srážek z oblačnosti obsahující pouze vodu vypadává ve středních zeměpisných šířkách?
Intenzivní déšť
Mrholení
Mírný déšť s velkými kapkami14. Při přechodu aktivní studené fronty II. druhu se setkáváme s typickými nebezpečnými jevy:
nízkou oblačností, mohutnou vrstevnatou oblačností, silným trvalým deštěm
námrazou, trvalými srážkami, zhoršenou dohledností
silnou turbulencí, silnou námrazou, aktivní bouřkovou činností, silnými přeháňkami, silným větrem15. Které z následujících typů oblačnosti jsou známkou instabilní (nestabilní) vzduchové hmoty?
Sc, Ns
St, Cs
Cu, Cb16. Při vlétnutí do klesavého proudu
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení17. Předstartovní kontrola je
pětibodová
tříbodová
sedmibodová18. Při uvolnění speed systému se rychlost PK
sníží
nezmění, pouze se zvětší úhel náběhu
zvýší19. Směr větru před přistáním v neznámém místě, kde není větrný rukáv, nejsnáze poznáme podle
polohy rozložených PK, které zde přistály před námi
vlnění trávy, pohybu dýmu, ohýbání stromů, poletování chmýří
kroužení dravců, směru pohybu stínů na zemi, vln na vodních plochách20. Směr vzletu a výběr startoviště podřizujeme
větru, který fouká dole v údolí na přistávací ploše
větru, který udává nejbližší meteorologická stanice
větru na startovišti s ohledem na to, jaký vítr fouká nad hřebenem21. Při silnějším větru startuji
v dostatečné vzdálenosti pod vrcholem kopce
tak, aby vrchlík byl zároveň s vrcholem kopce
na vrcholu kopce22. Zeměpisný poledník je:
část kružnice, jejíž rovina je kolmá na zemskou osu
kružnice kolem zeměkoule
polovina poledníkové kružnice23. Letecké navigaci vyhovují nejlépe mapy, které:
mají přesné úhly
jsou v měřítku 1 : 500 000
věrně zobrazují topografickou situaci a úhly24. Rychlost letu zobrazená v GPS je:
traťová rychlost
indikovaná vzdušná rychlost
pravá vzdušná rychlost25. Poloha zeměpisného a magnetického pólu:
magnetický pól je vždy na východ od zeměpisného
není shodná
totožná26. Horizontální rychlost se udává:
v km/hod, v MPH, v uzlech (kts)
ve stopách
v uzlech27. Osa zemská je myšlená přímka středem země kolmá na rovník. Místa, kde protíná povrch země se nazývají póly (točny). Jsou to póly:
totožné
magnetické
zeměpisné28. Při přetržení řídící šňůry za letu je správný postup
zatáčením o 90*, 180*, a 360* jen na jednu stranu
pokud je dostatečná výška, použít záložní padák, jinak jinou vhodnou šňůru a druhou řidičku.
řízení pomocí naklánění a šetrného stahováním zadních popruhů29. Když za letu vypadne záložní padák a naplní se:
nedělám nic, už nic dělat stějně nelze
mám-li dostatečnou výšku, snažím se stáhnout vrchlík za zadní popruhy k sobě, aby byl co nejméně funkční
snažím se stahováním šňůr zrušit záložní padák a přitáhnout ho k sobě30. Při pozemním nácviku v silnějším větru vrchlík pilota nečekaně nadzvedne nad zem. Správný postup je:
stáhnout a uvolnit řídící šňůry, tzv. "pumpovat" a tím dosednout na zem
prudce stáhnout řídící šňůry
uvolnit řízení a počkat, až dosedne zpět na zem31. Při jednostranném přetažení vrchlíku pilot:
stáhne i druhou řidičku, potom obě vypustí
staženou řidičku už podrží a náklonem se snaží vyrovnat rotaci
plynule vypustí řízení32. Vleče-li mne padák při silném větru po zemi stahuji většinou k sobě
áčkové popruhy
čekám až se samovolně zastavím
řidičky nebo zadní šňůry33. Při přefouknutí přes kopec je nejbezpečnější
letět po větru přes rotor co nejdál na místo kde můžu alespoň nějak v pořádku přistát
použiji záložní padák, závětrná turbulence jej ovlivňuje daleko méně
zvětším maximálně plošné zatížení tak že udělám velké uši a proletím turbulence34. Spodní hranici řízeného okrsku (CTR) tvoří:
povrch země
horní hranice třídy G
stanovená výška nad mořem35. V prostory třídy E mohu potkat dopravní letadlo?
Jen v noci
Ano
Ne36. Přibližují-li se dvě nebo více letadel těžších vzduchu k jednomu letišti s úmyslem přistát a nevztahují-li se na ně pravidla pro vyhýbání, platí přednost pro přistání:
letadlo letící vlevo dát přednost letadlům přilétávajícím zprava
pomalejší letadlo dát přednost rychlejšímu
výše letící letadlo dát přednost letadlu letícímu níže37. Kdo může provádět výcvik na PK
instruktor PK, instruktor PK ve výcviku
pilot B, instruktor PK
pilot C, instruktor PK a instruktor PK ve výcviku38. Letištní provozní zóna - ATZ je:
vymezený vzdušný prostor se službou řízení letového provozu
vymezený vzdušný prostor, který slouží k ochraně letištního provozu
vymezený vzdušný protstor se stálou informační službou39. Platný pilotní průkaz musí mít pilot u sebe:
při mimoletištním letu
při přeletu
při každém letu40. Prostor typu LKP sahá
od země do FL 125
od země do různých výšek (viz AIP nebo platná letecká mapa)
od 150m AGL do 1500m AMSL41. PK nejvíce poškozuje
UV záření, vlhké skladování a oděr
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě
slunce a nevhodné zabalení42. Volné konce jsou
nenáročná přistání
popruhy PK
vinglety43. „Druhotné vyšetření“ u pacienta s úrazem znamená:
prohlídku postiženého „od hlavy k patě“ s cílem odhalit všechny úrazové změny na těle
vyšetření další nezávislou osobou pro ověření správnosti původních závěrů
druhé (a další) kontrolní vyšetření s cílem zjistit, zda nedochází ke zhoršení stavu44. „Protišoková“ fólie se používá nejlépe tak, že se:
s ní postižený šetrně přikryje
do ní postižený těsně zabalí (včetně hlavy – volný zůstane jenom obličej)
s ní postižený podloží45. Pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, je pro postiženého úrazem nejlepší:
taková poloha, kterou chce postižený sám zaujmout
„protišoková“ poloha s nohama a rukama zvednutýma co nejvýše
poloha na boku („stabilizovaná“ resp. „zotavovací46. Pokud pacient po úrazu v bezvědomí nedýchá:
okamžitě zahájíme resuscitaci
urychleně jej transportujme k odborné pomoci
pokusíme se především uvolnit dýchací cesty47. Nejpodstatnější výkony první pomoci, které můžeme provést v případě vážného úrazu, jsou:
fixace zlomenin a ošetření ran a oděrek
zastavení silného krvácení, uvolnění dýchacích cest a boj proti ztrátám tepla
šetrný transport k místu odborné pomoci48. Telefonní číslo na záchrannou službu je v ČR:
158
150
15549. Vyberte správné tvrzení týkající se polohy postiženého se závažným úrazem v bezvědomí:
Postižený v bezvědomí následkem úrazu by měl být vždy uložen do polohy na zádech se zakloněnou hlavou.
S postiženým v bezvědomí zásadně nehýbeme, abychom eliminovali riziko dalšího poškození páteře a míchy.
Pokud postižený ve stávající poloze spolehlivě dýchá, ponecháme ho v této poloze.50. Zlomeniny fixujeme v improvizovaných podmínkách:
vždy, pokud jde o otevřenou zlomeninu
výjimečně, a to zejména tehdy, pokud předpokládáme další manipulaci s pacientem před příjezdem odborné pomoci
vždy, jde o prioritní výkon první pomoci